Temiz odalar dikkatlice tasarlanmış hava akış sistemlerine ihtiyaç duyar. Güvenilir proses egzoz sistemleri sayesinde tehlikeli maddelerin tutulup ortamdan uzaklaştırılır, çapraz kontaminasyon riski azaltılır ve temiz odada çalışanların güvenli bir ortamda çalıştığından emin olunur.

Temiz oda tasarım ve mühendisliğinin her yönü gibi egzoz sistemlerinde de tek bir tasarım ile farklı sistem çözümleri gerçekleştirilemez. Analiz Temiz Oda’da basınç seviyesi, egzoz sistemi sistemi (kimyasal gaz yıkama sistemleri (scrubber), termal oksitleyici, karbon filtrasyon, amonyak egzoz sistemi, solvent egzozu), standart uyumluluğu ve proses akışı gibi gereksinimleriniz göz önünde bulundurularak verimli bir egzoz sistemi tasarımı gerçekleştirilir.

Genellikle, prosesin şekli egzoz sistemi için gerekli egzoz debisini belirleyecektir. Fakat deneyimli ekibimiz, sisteminizi tasarlarken, güvenlik, proses hijyeni ve organizasyonel hedefleriniz gibi noktaların hepsini dikkate alacaktır. Uygun olması durumunda, enerji sarfiyatını ve bağlantılı maliyetleri azaltmak için, tamamlama (makeup) havası miktarını arttırarak egzoz miktarını azaltmak gibi farklı tasarım stratejileri önerilecektir.

Temiz odalarınız içerisinde bulunan cihazlar, üfleme ve egzoz miktarları tek tek değerlendirilerek, egzoz sistemine bağlı çeker ocak, mikrobiyolojik güvenlik kabini gibi ekipmanların ortamda bulunan tehlikeli maddeleri güvenilir biçimde uzaklaştırabilmesi için gerekli mühendislik hesaplamaları, tasarımları ve uygun tesisatın kurulumu da firmamız tarafından gerçekleştirilir.