İzolasyon Odalarının Amacı

Bir izolasyon odasının amacı, sağlık tesislerinde bulunan insanlar arasında çapraz enfeksiyon ile hastalık yayılımını engellemektir. Bu odalar, hava akışını kontrol yoluyla, havada bulunan bulaşıcı partikül sayısını belli bir değer altında tutarak bu amaçlarını gerçekleştirir. İzolasyon odaları, aşağıdaki yöntemlerle başarılabilir:

  • Üfleme ve egzoz havası miktarının ve kalitesinin kontrolü
  • Bitişik mahaller arasında basınç farklarının sağlanması
  • Özel klinik prosedürler için hava debisi modellerinin tasarlanması
  • Bulaşıcı partikül miktarını yüksek hava hacimleri ile seyreltmek
  • Hava filtrasyonu – HEPA filtreler vs.

İzolasyon Odası Çeşitleri

İzolasyon odaları çeşitleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

  • Nötr ya da standart oda basıncı, standart iklimlendirme
  • Pozitif oda basıncı, bağışıklık zafiyeti olan hastaları hava kaynaklı enfeksiyonlardan korumak için
  • Negatif oda basıncı, diğer insanları enfeksiyon riski taşıyan hastalardan korumak için
  • Karantina odası olarak bilinen negatif oda basıncı, giriş odası gibi ilave bariyerler kullanarak

Yoğun Bakım Üniteleri ve İzolasyon Önlemleri

Ülkemizde yoğun bakım üniteleri 1.2. ve 3. Seviye olmak üzere 3 seviyeye ayrılmıştır. Yoğun bakım servislerinin seviyesi tespit, denetim ve değerlendirme formun (http://www.istanbulsaglik.gov.tr) farklı yoğun bakım ünitelerinde fiziksel şartlar da dahil olmak üzere istenilen şartlar tanımlanmıştır. Yoğun bakım ünitelerinde kullanılan izolasyon önlemleri ise standart önlemler ve genişletilmiş önlemler altında yer alan solunum izolasyonu, damlacık izolasyonu, temas izolasyonu ve koruyucu ortam adı altında 5 adet olarak sınıflandırılabilir. (bkz. YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ https://www.mevzuat.gov.tr/)

İzolasyon Odalarında Basınç İzleme Sistemleri

İzolasyon odalarında, farklı basınç değerlerinin analog ya da dijital göstergelerle takip edilmesi veya istenilen basınç değerlerinin sağlanamaması durumunda alarm ve uyarı verebilecek basınç izleme sistemleri kullanılır. Bu sistemler, odanın cinsine göre, personelin ve hastaların korunmasını sağlar.