woman in white long sleeve shirt wearing eyeglasses

Elektronik

En küçük toz zerrecikleri bile belirli ürünler üzerinde yüksek hasara neden olabileceğinden elektronik üreticileri kamera modülleri, gece görüş cihazları, hassas işitsel ekipmanlar gibi ürünlerin üretiminde partikül kontaminasyonuna özellikle dikkat etmelidir. Partikül kontaminasyonu yüzünden hasar görmüş ürünler üreticiler için hem para, hem de ISO sertifikalarının iptaline kadar gidebilecek farklı kayıplara sebep olur. Ürün sterilitesi ve kararlılığını sağlamak için üreticilerin katı elektrostatik ve mikro kirletici kuralları vardır. Bu kuralları uygulayabilmek için aerosol partiküller, hava kaynaklı mikroplar, toz ve buhar partikülleri gibi partiküllerin düşük seviyelerde tutulduğu temiz odalara ihtiyaç duyarlar.

İlaç ve Biyofarmasötik Endüstrisi

İlaç ve biyofarmasötik endüstride regülasyon ve kalite her şeyin önünde gelir. Katı yönetmelikler ve kılavuzlar (ISO 14644, GMP, FDA, ISPE vb.) tüm gereksinimlere uyabilecek yüksek özellikli temiz odaların kullanılmasını ihtiyacını yaratır.
İlaç üreticileri, en ufak kirletici ve mikroorganizmanın bile ilaç üretimi ve testleri üzerinde çok yüksek etkileri olduğundan, kirleticilerden arındırılmış, belirli parametreli koruyabilen alanlar oluşturulması için temiz odalarına güvenirler.
Özellikle aseptik prosesler için oda etkinliğinin yitirilmesi durumunda, odanın tekrar operasyonel hale gelebilmesi için zaman kaybettirici ve pahalı kapanma, temizlik, tekrar sertifikasyon ve tekrar validasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekir. Bu nedenle iyi tasarlanmış bir temiz odaya ve yazılı prosedürlerin (SOP) eksiksiz şekilde uygulanmasına gerek vardır.

Medikal Cihaz Üretimi

ISO 14644 standardında medikal cihaz üretimi hakkında net tanımlar bulunmasa da yenilenmiş ISO 13485 ve USP 800 gibi kılavuz dokümanlar medikal üretim için risk yönetim çözümleri önerirler. Medikal cihaz üretim standartları, temiz oda tasarımının yanında proses cihazları, sarf malzemeler ve montaj biçimleri üzerine değerlendirmeler yapılarak oluşturulur

Gıda

Günümüzde gıda ve gıda paketleme endüstrileri, havadaki mikropların gıda maddelerine girmesini geciktirmek için temiz odalar kullanmaktadır. Bu önlem, raf ömrünün uzatılmasına, tazeliğin korunmasına, verimin artmasına ve ürün geri çağırmalarının azaltılmasına yardımcı olabilir. Günümüzde tüketiciler, az miktarda işlenmiş ve çok az miktarda katkı maddesi içeren ürünler tercih eder. Bu nedenle gıda ürünleri üretiminin ve paketlemesinin temiz ortamlarda gerçekleştirilmesi gıda üreticileri/paketleyicileri için önemli bir zorluktur. Temiz oda teknolojisi, gıda ve paketleme işlemlerinde, aseptik işleme veya paketleme gibi kapalı bir makinede gerçekleştirilemeyen süreçler için kullanılabilir. Mikroorganizmalar havadaki partiküllere yapışabilir ve bu nedenle gıda maddeleri havaya maruz kaldığında, hava kaynaklı kontaminasyon olasılığı vardır. Temiz odalar gıda endüstrisinde birçok uygulamada bulunabilir. Temiz odalar özellikle et ve süt ürünleri tesislerinde bulunurken, glüten ve laktoz içermeyen gıdaların işlenmesinde de kullanılabilirler.

Otomotiv

Temiz oda teknolojisi otomotiv endüstrisinde farklı şekillerde yer alır. Araç üzerine boya püskürtülen elekrostatik boyama tünellerini içeren boya atölyeleri kontaminasyon kontrolünün yapıldığı ve fabrikanın diğer kısımlarından pozitif basınçla ayrılan alanlardır. Bu tüneller içerisindeki hava yüksek verimli filtreler tarafından filtrelenir ve tünelden çıkan hava hızının belirli bir aralık içerisinde olarak fazla boyanın ve diğer kirleticilerin ortamdan uzaklaştırılması hedeflenir.
Araçlar daha teknolojik hale geldikçe üretim sadece birleşimden ibaret olmaktan çıkıp daha kompleks hale gelmiştir. Komponentler genellikle kalibre edilmiş sensörler, akıllı bir bilgisayar sistemi ve eşsiz güvenlik özellikleri aracılığıyla birleştirilir. Üretim prosesi sırasında, hassas elemanlar, sıcaklık, nem ve basınç parametreleri üzerindeki değişiklikler nedeni ile zarar görebilir ve özellikle statik elektrik kaynaklı kontaminasyon ve kusurlara karşı savunmasızdırlar. Tüm araçların ve doğru bileşenlerin doğru bir şekilde monte edilerek ürün arızası riskini önlemek ve müşteri güvenliğini garanti etmek için kontrollü bir ortam gereklidir.

Savunma Sanayi

Savunma ve havacılık uzay sanayi temiz odaları hassas elektroniklerin, optik cihazların, uçakların, uzay araçlarının donanımlarının ve daha birçok farklı parçanın geliştirilmesi için yüksek öneme sahiptirler. Önemli ürünlerin ve komponentlerin üretimi, montajı ve testlerini desteklemek için savunma havacılık ve uzay endüstrisi partikül kontaminasyonunu belirli sınırlar içinde tutabilmek amacıyla temiz oda ortamının üzerinde tam kontrole ihtiyaç duyar. Uygulamanın türüne göre temiz odalar gaz boşaltımı yapmayan, silikon içermeyen malzemelerden üretilip personeli ve ürünü korumak için elektrostatik deşarj malzemeleri kullanılabilir. Temiz odalar ve gerekli kriterler ASTM gibi organizasyonlar tarafından düzenlenmiş dokümanlar doğrultusunda düzenlenir.

Kimya

Kimyasal maddeler birçok üretim prosesinde kullanılır. Kimyasallarla çalışmak çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından zararlı olmanın yanında üretim kalitesine de negatif etkide bulunabilirler. Çok küçük miktarda kimyasal, yarıiletken ve elektronik komponentler gibi hassas parçalar üzerinde büyük hasara neden olabilir. Kontrollü temiz oda ortamları kimyasal test, işleme ve operasyonlar için endüstriden bağımsız olarak yüksek önem taşır.

Biyogüvenlik Sınıfı (BSL) Laboratuvarlar

Biyoteknoloji temelli ilaçlar, çok sayıda nadir hastalık ve yaygın rahatsızlığa karşı hızla piyasaya sürülmektedir. Biyoteknoloji yenilikleri, BSL biyogüvenlik seviyesi temiz oda sayısını ve daha büyük temiz oda operasyonları içerisindeki BSL bölgeleri arttırmıştır. BSL protokolleri, yürütülen çalışmanın seviyesine, mikrobun kökenine, söz konusu ajana ve maruziyet yoluna bağlı olarak, kontrol altına alma, enfeksiyon ve bulaşıcılık ile ilgili riskleri yönetmek için uygulamaya konulur. Uygun seviye gereksinimlerine bağlı olarak kullanılacak temiz odanın özellikleri belirlenir.

İlaç ve Biyofarmasötik Endüstrisi

İlaç ve biyofarmasötik endüstride regülasyon ve kalite her şeyin önünde gelir. Katı yönetmelikler ve kılavuzlar (ISO 14644, GMP, FDA, ISPE vb.) tüm gereksinimlere uyabilecek yüksek özellikli temiz odaların kullanılmasını ihtiyacını yaratır.
İlaç üreticileri, en ufak kirletici ve mikroorganizmanın bile ilaç üretimi ve testleri üzerinde çok yüksek etkileri olduğundan, kirleticilerden arındırılmış, belirli parametreli koruyabilen alanlar oluşturulması için temiz odalarına güvenirler.
Özellikle aseptik prosesler için oda etkinliğinin yitirilmesi durumunda, odanın tekrar operasyonel hale gelebilmesi için zaman kaybettirici ve pahalı kapanma, temizlik, tekrar sertifikasyon ve tekrar validasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekir. Bu nedenle iyi tasarlanmış bir temiz odaya ve yazılı prosedürlerin (SOP) eksiksiz şekilde uygulanmasına gerek vardır.

Otomotiv

Temiz oda teknolojisi otomotiv endüstrisinde farklı şekillerde yer alır. Araç üzerine boya püskürtülen elekrostatik boyama tünellerini içeren boya atölyeleri kontaminasyon kontrolünün yapıldığı ve fabrikanın diğer kısımlarından pozitif basınçla ayrılan alanlardır. Bu tüneller içerisindeki hava yüksek verimli filtreler tarafından filtrelenir ve tünelden çıkan hava hızının belirli bir aralık içerisinde olarak fazla boyanın ve diğer kirleticilerin ortamdan uzaklaştırılması hedeflenir.
Araçlar daha teknolojik hale geldikçe üretim sadece birleşimden ibaret olmaktan çıkıp daha kompleks hale gelmiştir. Komponentler genellikle kalibre edilmiş sensörler, akıllı bir bilgisayar sistemi ve eşsiz güvenlik özellikleri aracılığıyla birleştirilir. Üretim prosesi sırasında, hassas elemanlar, sıcaklık, nem ve basınç parametreleri üzerindeki değişiklikler nedeni ile zarar görebilir ve özellikle statik elektrik kaynaklı kontaminasyon ve kusurlara karşı savunmasızdırlar. Tüm araçların ve doğru bileşenlerin doğru bir şekilde monte edilerek ürün arızası riskini önlemek ve müşteri güvenliğini garanti etmek için kontrollü bir ortam gereklidir.

Kozmetik

Kozmetik sektöründe temiz odalar, ortamların mikrobiyolojik kirlenmesini azaltmayı, ürünlerin en yüksek hijyene sahip olmasını ve temizliğini sağlamayı amaçlayan belirli kriterlere göre tasarlanmaktadır. Kozmetik endüstrisi havanın yüksek oranda temizliği ve dağıtımı gereksinimine cevap veren temiz oda olarak adlandırılan özel ortamlara ihtiyaç duyar. Kozmetik endüstrisinde kullanılan temiz odalar belirli üretim safhalarında firmalara temiz hava temin ederek üretim kalitesinin devamlılığını sağlar.

Optik

Optik sektöründe üretimi klasik optik ve mikrooptik olarak ikiye ayırmak mümkündür. Klasik optikte özellikle polishing parlatma prosesinde ortalığa çok fazla partikül yayılır. Bu partiküllerin içerisinde parlatma maddesinin dışında yabancı partiküller de bulunabilir. Bu yabancı partiküller optik yüzeylerde mikro çizikler yaratabilir. Partikül konsantrasyonunun düşürülmesi için kullanılan yüksek hava değişim sayısı başka bir sorunu beraberinde getirebilir. Bu yüksek hava miktarının sıcaklığında dalgalanmalar olması durumunda, optik yüzeylerin işlenmesinde kullanılan makinaların hassasiyeti zarar görebilir. Mikrooptikte (örn. cep telefonu kamerası üretimi ve montajı) ise partikül problemlerinin yanında montaj sırasında oluşan, cihaza elektrostatik boşalmaya dikkat edilmesi gerekir. Bu endüstride istenilen temizlik sınıfına ulaşmak için ultrasonik banyo sistemleri gibi ekipmanlar da kullanılır.

Araştırma & Geliştirme

Temiz oda sistemleri araştırma ve geliştirme süreçleri için tüm dünyada büyük öneme sahiptir. Araştırma ve geliştirme çalışmalarında, çalışma ortamını kararlı halde tutabilmek, çeşitli değişkenleri izole ederek ekonomik ve verimli inovasyonlar sağlar. Sıfır kontaminasyon, değişkenlerin izole edilerek değerli kaynakların ve malzemelerin maksimum şekilde kullanılarak üretim maliyetinin düşürülmesi ve regülasyonlara uyum gibi faktörler sayesinde temiz odalar araştırma geliştirme süreçlerinin en önemli parçası haline gelirler